กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจีรนันท์ จันทร์เสวก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น

นายสุเทพ วงศ์ศิริ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุจิตรา โสพักต์
ครูอัตราจ้าง