ข่าวประชาสัมพันธ์
วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 104) 15 ส.ค. 65
ตรวจเยี่ยมบ้านพักเพื่อสร้างใหม่ ของ น.ส.สิริพร มาโรจน์ (อ่าน 109) 08 ส.ค. 65
แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี (อ่าน 107) 05 ส.ค. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 127) 27 ก.ค. 65
รับเจลแอลกอฮอล์ (อ่าน 110) 26 ก.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา ระบบทวิศึกษา (อ่าน 78) 25 ก.ค. 65
รับชุดลูกเสือ-เนตรนารี (อ่าน 77) 25 ก.ค. 65
กิจกรรมค่ายเยาวชนดนตรี (อ่าน 76) 24 ก.ค. 65
กิจกรรมวันเข้าพรรษา (อ่าน 65) 12 ก.ค. 65
นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 102) 06 ก.ค. 65
ตรวจเยี่ยมและสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ไม่มีชุดลูกเสือ (อ่าน 91) 05 ก.ค. 65
วันสถาปนาลูกเสือ (อ่าน 100) 01 ก.ค. 65
วันสุนทรภู่ (อ่าน 109) 28 มิ.ย. 65
ค่ายเยาวชนสร้างชาติ ครั้งที่ 11 (อ่าน 107) 26 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 108) 23 มิ.ย. 65
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีสากล (อ่าน 108) 20 มิ.ย. 65
การฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 (อ่าน 96) 17 มิ.ย. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีฯ (อ่าน 103) 02 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 109) 31 พ.ค. 65
การนิเทศความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 104) 31 พ.ค. 65
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 94) 30 พ.ค. 65
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 84) 29 พ.ค. 65
การประชุมปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมคุณภาพการศึกษาที่สอดกับ PA (อ่าน 79) 27 พ.ค. 65
ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองจิก (อ่าน 66) 25 พ.ค. 65
ส่งครูย้ายไปปฏิบะติหน้าที่ ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ (อ่าน 71) 24 พ.ค. 65
แนะนำบุลากรใหม่ (อ่าน 92) 17 พ.ค. 65
ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียน ประเมินความเสี่ยงของตนเอง (อ่าน 18) 29 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑และมัธยมศึกษาปีที่๔ปีการศึกษา๒๕๖๔ (อ่าน 360) 08 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 321) 02 มี.ค. 64
ผอ.สพม.4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 343) 02 ก.พ. 64
แนวทางการวัดประเมินผลในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 (อ่าน 397) 19 ม.ค. 64
แบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต (อ่าน 398) 11 ม.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) (อ่าน 314) 08 ม.ค. 64
แบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต (อ่าน 310) 07 ม.ค. 64
มูลนิธิการศ่ึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อ่าน 20) 04 ม.ค. 64
คลังบทเรียนมัธยมศึกษา(โครงการทรูปลูกปัญญา) (อ่าน 22) 04 ม.ค. 64
แบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต (อ่าน 180) 02 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา (อ่าน 200) 29 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา (อ่าน 239) 24 ธ.ค. 63
EIT สำหรับบุคคลากรภายนอก คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน (อ่าน 75) 25 ส.ค. 63
สำหรับบุคคลากรภายใน ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT โรงเรียนบ้านท่าม (อ่าน 63) 11 ส.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน (อ่าน 584) 25 ก.ค. 63
ประกาศเรื่องแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (อ่าน 629) 17 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน (อ่าน 574) 17 ก.ค. 63
กำหนดการมอบตัว ปีการศึกษา2563 (อ่าน 565) 09 มิ.ย. 63
ช่องทางการรับชม รายการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (อ่าน 661) 21 พ.ค. 63
กำหนดการรับส่งเอกสารประกอบการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 586) 21 พ.ค. 63
เรียน ผู้ปกครองและนักเรียน การเรียนออนไลน์ของโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา (อ่าน 480) 19 พ.ค. 63
ขอให้นักเรียนม.3 ม.6 ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนภายใน25 เม.ย.2563 (อ่าน 499) 25 เม.ย. 63
การเรียนการสอนDLTVของภาคเรียนที่1/2563 เรียนผู้ปกครองทุกท่านเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเ (อ่าน 72) 25 เม.ย. 63