ข่าวประชาสัมพันธ์
(อ่าน 7) 01 มิ.ย. 66
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2566 (อ่าน 8) 28 พ.ค. 66
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนสุจริต (อ่าน 7) 26 พ.ค. 66
แนะนำบุคลากรใหม่ (อ่าน 8) 23 พ.ค. 66
นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 (อ่าน 34) 19 พ.ค. 66
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 38) 12 พ.ค. 66
สอบคัดเลือกห้องเรียน (อ่าน 46) 25 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 47) 17 มี.ค. 66
เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี (อ่าน 40) 17 มี.ค. 66
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 32) 15 มี.ค. 66
นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา (อ่าน 30) 02 มี.ค. 66
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 23) 28 ก.พ. 66
โครงการอบรมหลักสูตรสร้างโอกาสและการสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารเสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล (อ่าน 16) 27 ก.พ. 66
สอบโอเน็ต ม.6 (อ่าน 17) 23 ก.พ. 66
โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา (อ่าน 14) 21 ก.พ. 66
กิจกรรมแนะแนวสัญจร (อ่าน 15) 17 ก.พ. 66
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ยุติปัญหาคุณแม่วัยใส (อ่าน 16) 17 ก.พ. 66
กิจกรรม Open House กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 14) 15 ก.พ. 66
เลือกตั้งสภานักเรียน (อ่าน 14) 14 ก.พ. 66
สอบโอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 16) 12 ก.พ. 66
กิจกรรมเติมใจผ่านลายเส้น (อ่าน 16) 07 ก.พ. 66
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี (อ่าน 14) 05 ก.พ. 66
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด (อ่าน 16) 05 ก.พ. 66
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 15) 30 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดี รางวัลแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ (อ่าน 13) 25 ม.ค. 66
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ (อ่าน 14) 25 ม.ค. 66
กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันก่อตั้งโรงเรียน (อ่าน 15) 20 ม.ค. 66
มอบทุนนักเรียนเสมอภาค เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 2/2565 (อ่าน 16) 17 ม.ค. 66
วันครู 16 มกราคม 2566 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 15) 16 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครู ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันครู (อ่าน 16) 16 ม.ค. 66
อบรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (อ่าน 13) 08 ม.ค. 66
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ SMSS (อ่าน 15) 07 ม.ค. 66
ชมภาพยนตร์หนุมาน (อ่าน 16) 05 ม.ค. 66
กิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปี 2565 (อ่าน 16) 23 ธ.ค. 65
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (อ่าน 217) 16 ธ.ค. 65
ตลาดนัดอาชีพ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 189) 15 ธ.ค. 65
นักเรียนจิตอาสาศึกษาดูงานสัตวแพทย์ (อ่าน 182) 08 ธ.ค. 65
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 185) 05 ธ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 239) 20 พ.ย. 65
การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 155) 15 พ.ย. 65
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (อ่าน 162) 10 พ.ย. 65
กิจกรรมวันลอยกระทง (อ่าน 154) 08 พ.ย. 65
ผอ.ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ สพม.สระบุรี (อ่าน 157) 08 พ.ย. 65
ร่วมงานกฐินสามัคคี (อ่าน 109) 05 พ.ย. 65
เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 100) 01 พ.ย. 65
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม (อ่าน 108) 29 ต.ค. 65
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม (อ่าน 160) 28 ต.ค. 65
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562-2564 (อ่าน 222) 06 ต.ค. 65
โครงการติวออนไลน์ โรงเรียนมัธยมในสังกัด สพม.สระบุรี Season2 (อ่าน 207) 03 ต.ค. 65
โครงการอบรมครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 234) 30 ก.ย. 65