โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 302.85 KB