เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชท่ามะปราง

เนื้อร้อง อาจารย์จิรศักดิ์  กนกอุดม
ทำนอง อาจารย์ทวน  เที่ยงเจริญ
เรียบเรียงเสียงประสาน   อาจารย์เอกลักษณ์  ศิลาชัย

บ้านท่ามะปรางงามหรูดูสง่า
เก่งกล้า  ชุบกายวาจาใจมั่น
รักกันเถิดพี่น้องร่วมสถาบัน
โซ่ใจสัมพันธ์ร้อยรวงเป็นดวงเดียวกัน
น้ำใจ  น้ำคำ  น้ำมือ  สร้างชาติ
เก่งกาจ  องอาจพากเพียรบากบั่น
สร้างศักดิ์สร้างศรีอยู่ชั่วนิจนิรันดร์
พร้อมใจกันมั่นรีบเร่งพัฒนา
บานบุรีทั้งปีบานกลางดวงใจ
ม่วงเหลืองเทิดไว้แด่ชาติศาสนา
อีกหนึ่งเอกองค์พระบรมมหาราชา
มิ่งขวัญทั่วหล้าคู่ดินคู่ฟ้านานวัน
ม่วงเหลืองเรืองสว่างหนทางไสว
ก้าวไกล  กีฬาการเรียนไม่หวั่น
ขอเทิดทูนคุณธรรมสำคัญ
เลือดสีเดียวกันพวกเราชาวท่ามะปราง

******************************