ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียน ประเมินความเสี่ยงของตนเอง (อ่าน 6) 29 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑และมัธยมศึกษาปีที่๔ปีการศึกษา๒๕๖๔ (อ่าน 183) 08 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 159) 02 มี.ค. 64
ผอ.สพม.4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 204) 02 ก.พ. 64
แนวทางการวัดประเมินผลในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 (อ่าน 243) 19 ม.ค. 64
แบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต (อ่าน 266) 11 ม.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) (อ่าน 228) 08 ม.ค. 64
แบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต (อ่าน 194) 07 ม.ค. 64
มูลนิธิการศ่ึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อ่าน 5) 04 ม.ค. 64
คลังบทเรียนมัธยมศึกษา(โครงการทรูปลูกปัญญา) (อ่าน 11) 04 ม.ค. 64
แบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต (อ่าน 114) 02 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา (อ่าน 125) 29 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา (อ่าน 159) 24 ธ.ค. 63
EIT สำหรับบุคคลากรภายนอก คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน (อ่าน 62) 25 ส.ค. 63
สำหรับบุคคลากรภายใน ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT โรงเรียนบ้านท่าม (อ่าน 45) 11 ส.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน (อ่าน 500) 25 ก.ค. 63
ประกาศเรื่องแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (อ่าน 551) 17 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน (อ่าน 489) 17 ก.ค. 63
กำหนดการมอบตัว ปีการศึกษา2563 (อ่าน 491) 09 มิ.ย. 63
ช่องทางการรับชม รายการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (อ่าน 569) 21 พ.ค. 63
กำหนดการรับส่งเอกสารประกอบการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 507) 21 พ.ค. 63
เรียน ผู้ปกครองและนักเรียน การเรียนออนไลน์ของโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา (อ่าน 411) 19 พ.ค. 63
ขอให้นักเรียนม.3 ม.6 ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนภายใน25 เม.ย.2563 (อ่าน 419) 25 เม.ย. 63
การเรียนการสอนDLTVของภาคเรียนที่1/2563 เรียนผู้ปกครองทุกท่านเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเ (อ่าน 58) 25 เม.ย. 63
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1 (อ่าน 54) 15 เม.ย. 63
ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,4,5 ปีการศึกษา2562กรอกแบบสำรวจอุปกรณ์ในการจัดการเรียนทางไกลที่บ้ (อ่าน 47) 12 เม.ย. 63
แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผ (อ่าน 10) 31 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ QR CODE (อ่าน 545) 20 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 471) 10 ม.ค. 63
ขอเรียนเชิญร่วมงานศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (อ่าน 474) 21 พ.ย. 62
ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ (อ่าน 531) 21 พ.ย. 62
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 (อ่าน 590) 05 ส.ค. 62
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา ๖๗ พรรษา (อ่าน 587) 28 ก.ค. 62
ขอเชิญครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 (อ่าน 675) 25 มิ.ย. 62
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 707) 08 ก.พ. 62
ขอเชิญครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครู 2562 (อ่าน 739) 14 ม.ค. 62
ขอเชิญครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสมาสต์และปีใหม่ (อ่าน 639) 17 ธ.ค. 61
ขอเชิญครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู 2561 (อ่าน 842) 06 มิ.ย. 61
สถิติผู้สมัครเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1122) 30 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2561 (อ่าน 1300) 05 มี.ค. 61