โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
ข่าวประชาสัมพันธ์
EIT สำหรับบุคคลากรภายนอก คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน (อ่าน 21) 25 ส.ค. 63
สำหรับบุคคลากรภายใน ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT โรงเรียนบ้านท่าม (อ่าน 20) 11 ส.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน (อ่าน 144) 25 ก.ค. 63
ประกาศเรื่องแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (อ่าน 171) 17 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน (อ่าน 152) 17 ก.ค. 63
กำหนดการมอบตัว ปีการศึกษา2563 (อ่าน 234) 09 มิ.ย. 63
ช่องทางการรับชม รายการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (อ่าน 229) 21 พ.ค. 63
กำหนดการรับส่งเอกสารประกอบการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 243) 21 พ.ค. 63
เรียน ผู้ปกครองและนักเรียน การเรียนออนไลน์ของโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา (อ่าน 211) 19 พ.ค. 63
ขอให้นักเรียนม.3 ม.6 ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนภายใน25 เม.ย.2563 (อ่าน 209) 25 เม.ย. 63
การเรียนการสอนDLTVของภาคเรียนที่1/2563 เรียนผู้ปกครองทุกท่านเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเ (อ่าน 37) 25 เม.ย. 63
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1 (อ่าน 33) 15 เม.ย. 63
ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,4,5 ปีการศึกษา2562กรอกแบบสำรวจอุปกรณ์ในการจัดการเรียนทางไกลที่บ้ (อ่าน 25) 12 เม.ย. 63
แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผ (อ่าน 4) 31 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ QR CODE (อ่าน 285) 20 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 300) 10 ม.ค. 63
ขอเรียนเชิญร่วมงานศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (อ่าน 327) 21 พ.ย. 62
ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ (อ่าน 352) 21 พ.ย. 62
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 (อ่าน 447) 05 ส.ค. 62
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา ๖๗ พรรษา (อ่าน 452) 28 ก.ค. 62
ขอเชิญครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 (อ่าน 532) 25 มิ.ย. 62
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 593) 08 ก.พ. 62
ขอเชิญครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครู 2562 (อ่าน 608) 14 ม.ค. 62
ขอเชิญครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสมาสต์และปีใหม่ (อ่าน 515) 17 ธ.ค. 61
ขอเชิญครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู 2561 (อ่าน 725) 06 มิ.ย. 61
สถิติผู้สมัครเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 972) 30 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2561 (อ่าน 1056) 05 มี.ค. 61
ขอเชิญคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา2560 (อ่าน 1214) 21 ก.ค. 60
ขอเชิญคณะครูและนักเรียนร่วมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 30 มิถุนายน 2560 (อ่าน 1126) 16 มิ.ย. 60
สถิติการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1146) 28 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (อ่าน 1011) 12 ก.พ. 60
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 (อ่าน 1007) 08 ส.ค. 59
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม 2559 (อ่าน 1368) 30 มิ.ย. 59
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา ยินดีต้อนรับ ผู้ฝึกประสบการณ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (อ่าน 1664) 22 พ.ค. 59
แจ้งข่าวรับสมัครงาน (อ่าน 1151) 31 มี.ค. 59
สถิติการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 20 มี.ค 2559 (อ่าน 1148) 20 มี.ค. 59
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1001) 08 มี.ค. 59
เรียนเชิญ อดีตท่านผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมทำบุญ เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน (อ่าน 1035) 12 ม.ค. 59
พิธีมอบบ้านให้นักเรียน โครงการสร้างบ้าน ๘๔ หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ (อ่าน 966) 09 ธ.ค. 58
กีฬาสีภายใน 11 ธ.ค.2558 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา (อ่าน 1023) 09 ธ.ค. 58