โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ประกาศ

เรื่องแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2563,00:00   อ่าน 266 ครั้ง