ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีสากล
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยาได้ร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามโครงการจัดตั้งศูนย์วิชาการโยธวาทิตในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อโอกาสทางการศึกษาต่อ และการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนแบบยั้งยืน จังหวัดสระบุรี แห่งที่ ๒ บ้านท่ามะปรางโมเดล ในวันที่  ๑๘ - ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ ห้องดนตรีสากล  โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา โดยคณะวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 13 ครั้ง