โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดศูนย์วิชาการ โยธวาทิตในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี
พิธีเปิดศูนย์วิชาการ โยธวาทิตในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี
เพื่อโอกาสทางการศึกษาต่อและสร้างภูมิคุ้มกันต่อเยาวชน
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563
ณ ห้องบานบุรี 2
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2563,11:33   อ่าน 58 ครั้ง