โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
ภาพกิจกรรม
พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมครบ68พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมครบ68พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
ณ อาคารอเนกประสงค์
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2563,12:25   อ่าน 149 ครั้ง