โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่2/2563

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่2/2563
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 
ณ ห้องบานบุรี 2

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2563,15:02   อ่าน 51 ครั้ง