โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
ภาพกิจกรรม
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลและการสร้างสื่อการสอนในสถานการณ์Covid-19

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลและการสร้างสื่อการสอนในสถานการณ์ Covid-19
วันที่ 11-12 มิถุนายน พ.ศ.2563
ณ ห้องบานบุรี 2

โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,12:29   อ่าน 97 ครั้ง