โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563
ณ ห้องบานบุรี 2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2563,10:22   อ่าน 87 ครั้ง