โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ปีการศึกษา2562
ปัจฉิมนิเทศ
ณ ห้องบานบุรี 2
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2563,09:15   อ่าน 140 ครั้ง