โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
ภาพกิจกรรม
สอบธรรมศึกษา
สอบธรรมศึกษา
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ณ ห้องบานบุรี 2
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,15:06   อ่าน 74 ครั้ง