โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน นายปรินทร์ จอมนารี
กิจกรรมมอบบ้านนักเรียนทุน
 
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2562,16:06   อ่าน 327 ครั้ง