โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
ภาพกิจกรรม
น้อมจิต วันทา บูชาครู
กิจกรรม น้อมจิต วันทา บูชาครู
วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
ณ อาคารหอประชุม
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2562,10:05   อ่าน 115 ครั้ง