ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (อ่าน 76) 16 ธ.ค. 65
ตลาดนัดอาชีพ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 57) 15 ธ.ค. 65
นักเรียนจิตอาสาศึกษาดูงานสัตวแพทย์ (อ่าน 54) 08 ธ.ค. 65
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 56) 05 ธ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 106) 20 พ.ย. 65
การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 74) 15 พ.ย. 65
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (อ่าน 79) 10 พ.ย. 65
กิจกรรมวันลอยกระทง (อ่าน 74) 08 พ.ย. 65
ผอ.ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ สพม.สระบุรี (อ่าน 75) 08 พ.ย. 65
ร่วมงานกฐินสามัคคี (อ่าน 45) 05 พ.ย. 65
เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 44) 01 พ.ย. 65
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม (อ่าน 43) 29 ต.ค. 65
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม (อ่าน 84) 28 ต.ค. 65
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562-2564 (อ่าน 136) 06 ต.ค. 65
โครงการติวออนไลน์ โรงเรียนมัธยมในสังกัด สพม.สระบุรี Season2 (อ่าน 136) 03 ต.ค. 65
โครงการอบรมครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 145) 30 ก.ย. 65
กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 143) 23 ก.ย. 65
มุทิตาจิต คุณครูไพรวัน วงษ์ศรี และนายบุญมา จันดี (อ่าน 124) 21 ก.ย. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (2566-2570) (อ่าน 87) 18 ก.ย. 65
การทำสัญญา กยศ. (อ่าน 84) 26 ส.ค. 65
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 82) 24 ส.ค. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังครูในการดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น (อ่าน 83) 23 ส.ค. 65
วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 207) 15 ส.ค. 65
ตรวจเยี่ยมบ้านพักเพื่อสร้างใหม่ ของ น.ส.สิริพร มาโรจน์ (อ่าน 214) 08 ส.ค. 65
แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี (อ่าน 208) 05 ส.ค. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 243) 27 ก.ค. 65
รับเจลแอลกอฮอล์ (อ่าน 231) 26 ก.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา ระบบทวิศึกษา (อ่าน 171) 25 ก.ค. 65
รับชุดลูกเสือ-เนตรนารี (อ่าน 176) 25 ก.ค. 65
กิจกรรมค่ายเยาวชนดนตรี (อ่าน 176) 24 ก.ค. 65
กิจกรรมวันเข้าพรรษา (อ่าน 149) 12 ก.ค. 65
นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 193) 06 ก.ค. 65
ตรวจเยี่ยมและสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ไม่มีชุดลูกเสือ (อ่าน 169) 05 ก.ค. 65
วันสถาปนาลูกเสือ (อ่าน 175) 01 ก.ค. 65
วันสุนทรภู่ (อ่าน 185) 28 มิ.ย. 65
ค่ายเยาวชนสร้างชาติ ครั้งที่ 11 (อ่าน 181) 26 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 181) 23 มิ.ย. 65
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีสากล (อ่าน 183) 20 มิ.ย. 65
การฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 (อ่าน 171) 17 มิ.ย. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีฯ (อ่าน 172) 02 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 184) 31 พ.ค. 65
การนิเทศความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 171) 31 พ.ค. 65
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 163) 30 พ.ค. 65
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 147) 29 พ.ค. 65
การประชุมปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมคุณภาพการศึกษาที่สอดกับ PA (อ่าน 138) 27 พ.ค. 65
ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองจิก (อ่าน 130) 25 พ.ค. 65
ส่งครูย้ายไปปฏิบะติหน้าที่ ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ (อ่าน 133) 24 พ.ค. 65
แนะนำบุลากรใหม่ (อ่าน 157) 17 พ.ค. 65
ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียน ประเมินความเสี่ยงของตนเอง (อ่าน 29) 29 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑และมัธยมศึกษาปีที่๔ปีการศึกษา๒๕๖๔ (อ่าน 428) 08 มี.ค. 64